Regulamin obiektu

Podstawowe zasady pobytu „Na Plebanii”.
1. Doba w obiekcie trawa od godz. 13:00 pierwszego dnia do 11:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Cisza nocna obejmuje czas od godziny 22:00 do 7:00 rano,
3. W obiekcie panuje zakaz palenia tytoniu; palić można na balkonie i podwórzu.
4. O złym stanie urządzeń należy niezwłocznie powiadomić gospodarzy.
5. Przed zakończeniem pobytu należy zdać klucze. Nie oddanie kluczy naraża Państwa na koszty wymiany zamka.
6. Zauważone uszkodzenia udostępnianych rowerów należy zgłosić przed wyjazdem.
7. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiadają rodzice.
8. Organizowanie imprez na obiekcie tylko po uprzednim uzgodnieniu.
9. Parking na podwórzu jest darmowy lecz niestrzeżony.
10. O zaproszeniu osób trzecich należy powiadomić gospodarzy.
11. Przyjazd ze zwierzętami jest warunkowy i każdorazowo należy go uzgadniać przed rezerwacją. Przyjazd ze zwierzętami bez uzgodnienia może być potraktowany jako naruszenie umowy i zwalnia gospodarzy od obowiązku przyjęcia gości.
Mamy nadzieję że powyższy regulamin jest odpowiedzią na podstawowe pytania i przyjmiecie go Państwo jako gwarancję dobrego odpoczynku w naszym obiekcie.

Zasady udostępniania rowerów i kajaków
1. Wypożyczanie rowerów i kajaków dla gości w Gospodarstwie Agroturystycznym Na plebanii jest bezpłatne. Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem i oczyszczenie po powrocie z ewentualnego błota.
2. Jakiekolwiek uszkodzenia zauważone przed wyjazdem, lub po powrocie należy zgłosić gospodarzowi. Poruszanie się rowerem uszkodzonym w ruchu publicznym stwarza zagrożenie dla osób jadących i postronnych.
3. Naprawy prowadzi gospodarz.
4. Koszty związane z rażąco niewłaściwym użytkowaniem rowerów i kajaków ponosi wypożyczający.

Życzymy przyjemnej jazdy!

Gospodarze